Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu / Kahramanmaraş

madde bağımlılığı ile mücadele sempozyum

Tarih: 10 Eylül 2018 - Pazartesi

Saat: 13:00

Yer: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

Adres: Yunus Emre Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı No: 1 / Kahramanmaraş

Bağımlılık, bir maddenin veya davranışın yaşamı ve sağlığı olumsuz etkilemesine rağmen kullanımına veya yapılmasına devam edilmesidir. Fiziksel bağımlılık, kullanılan maddeye karşı bir adaptasyon gelişmesine bağlı olarak maddenin varlığına karşı duyulan fizyolojik bir istektir. Ruhsal bağımlılık ise kişinin duygusal ya da kişilik yapısı gereği, gereksinimlerini tatmin etme/giderme amacı ile o maddeye veya davranışa düşkünlüğüdür.

Bağımlılık kişinin bedensel, ruhsal sağlığını ve sosyal hayatını yok etmektedir. Diğer bağımlılıklar gibi teknoloji ve kumar bağımlılığı da kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlara yol açmaktadır.

Ülkemizde ve dünyada bağımlılık oranı hızla artmaktadır ve bağımlılık yapıcı maddeye başlama yaşları gittikçe düşmektedir. Ayrıca toplumda teknoloji bağımlılığı da her geçen gün artmaktadır. Toplumun felaketi sayılabilecek bağımlılıkları engellemek ancak riskleri analiz ederek tehlikeleri ortadan kaldırmak ve toplumsal bilinci artırmakla mümkün olacaktır.

Bu gerekçelerle, T.C. Kahramanmaraş Valiliği Himayelerinde ilimizde madde Bağımlılığı ile etkin mücadele eden kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak. Kahramanmaraş madde bağımlılığı ile mücadele derneği, Sağlık ve sosyal Hizmetler Derneleri Federasyonu, İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığının da desteklediği BAGIMLILIKLA MÜCADELE SEMPOZYUMU nu ilimizde gerçekleştireceğiz.

Sempozyumumuz 10 Eylül 2018 saat 13.00 de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleşecektir. Sempozyuma, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımız bünyesindeki ilgili kurum ve kuruluşlardan yöneticiler, uzman konuşmacılar ve diğer illerden katılacak ilgili STK ların katılımı planlanmıştır.

Sempozyumda özellikle bireylerin sağlığı ve güvenliğini tehdit eden alkol ve madde bağımlılığı ile teknoloji bağımlığına yer verilecektir. Halkımıza açık olan sempozyum ilimizde düzenlenen geniş katılımlı il toplantımız olacaktır.

Sempozyum da emeği gecen İl sağlık müdürlüğü başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz

Untitled-1.jpg
isgam.png
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu