Dergi, Kitap ve Süreli Yayınlar

Madde Bağımlılığı Tedavisi Sonrası Gençlerin Rehabilitasyonunda Müzikterapi ve Ebru Sanatının Etkinliği Projesi Sonuç Raporu

İndirmek için Tıklayınız...

Özellikli Sağlık Hizmetleri ve Planlama

İndirmek için Tıklayınız...

Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Dergisi / 1. Sayı

 

İndirmek için Tıklayınız...

Bilimsel Yayınlar

Palyatif Bakımda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Kitapçığı

İndirmek için Tıklayınız...

4 .Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Zirvesi / Palyatif Bakım Kongresi

Bildiri & Poster Kitapçığı

5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi -

Bildiri & Poster Kitapçığı

l. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi - Kongre Bildiri Kitabı

İndirmek İçin Tıklayınız...

3. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi - Sunum Kitapçığı

3. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi - Bildiri & Poster Kitapçığı

Büyük Veri ve Açık Veri Analitiği: Yöntemler ve Uygulamalar - 2017

İndirmek İçin Tıklayınız...

Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi Kitapçığı - 2017

İndirmek İçin Tıklayınız...

Alternatif link(Google Drive)

4. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi Kitapçığı

İndirmek için Tıklarınız...

Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi / İstanbul CNR / 2015

1. Ulusal Din Psikolojisi ve Manevi Bakım Çalıştayı Kitapçığı

1. Uluslararası Evde Sağlık Hizmetleri Kongresi Kitapçığı

2. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi Sunu Özetleri

2. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi Bildiri Poster Sunumları

Yrd. Doç. Dr. Diğdem LAFÇI -  Aroma Masajının Yaşlılardaki Konstipasyona Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Fatma Ay - Doğuştan Olmayan Engellilik Durumunda Birey Ve Ailenin Karşılaşabileceği Sorunlar Ve Çözümleri

Yrd. Doç. Dr. Fatma Ay - Tekerlekli Sandalye Kullanan Bireylerin Yaşadığı Önlenebilir Bir Sağlık Sorunu: Basınç Yarası

Gülsüm Kehribar - Sağlıkta İnovasyon Dersine Yönelik Öğrenci Hemşirelerin Görüş Ve Önerilerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Hale Tosun - Eşduyum Yorgunluğu Hemşirelik Bakımına Engel Mi?

Hasan Anık - Gaziemir Belediyesi Malnütrisyon Çalışması

Arş. Gör. İsmail Aksu - Ameliyathane Hemşirelerinin İşe Bağlı Gerginlik Ve Stresle Baş Etme Durumlarının Belirlenmesi

Dr. Nazan Torun - Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Kültürüne İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Nuran Gençtürk - Stomalı Bireyin Günlük Yaşamında Karşılaştığı Engeller Ve Çözümleri

Yrd. Doç. Dr. Sebahat Ateş - Yaşlılık Döneminde Akılcı İlaç Kullanımı Ve Hemşirenin Sorumlulukları

Sevgi Doğan - Evde Sağlık Hizmetlerinde Hastaların Tıbbi Cihaz Ve Sosyal Destek İhtiyaçları (Osmaniye Örneği)

Şadiye Dur - Duygusal Zekanın Gelişiminde Masalların Önemi

Zehra Çalışkan - Engelli Çocuk Ailelerinin Yaşadıkları Güçlükler: Nevşehir İli Örneği

Zeliha Turan - Evde Sağlık Hizmetlerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Çelikhan Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Biriminden Hizmet Alan Hastalar Üzerine Bir Araştırma

Zeynel Abidin Erbesler - Palyatif Bakım Kliniğinde Yatan Hastaların Özellikleri

Zeynep Erkut - Apnenin Önlenmesi Ve İyileştirilmesinde Hemşirenin Rolü

isgam.png
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu