Federasyon

              Ülkemizde sağlık ve sosyal alanda son on yılda çok büyük ilerlemeler oldu.
             Birçok göstergede; özellikle anne ve bebek ölümlerinde gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşılmış, aşı yelpazesi genişletilmiş, hemen hemen tüm aşılar, aşılama programına alınmış ve çok yüksek oranda bağışıklık sağlanmıştır. Bulaşıcı hastalıklara karşı etkin koruyucu önleyici programlar geliştirilmiş ve yurt çapında başarı ile uygulanmaktadır. Bulaşıcı olmayan hastalıklardan korunmaya yönelik programlar uygulanmaya konulmuş, toplumsal farkındalık oluşturmaya başlanmıştır.
         Teşhis ve tedavi edici hizmetlerde sağlık bölgesi tabanlı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı benimsenmiş ve tüm planlamalar bu bakış açısı ile yapılmıştır. Vatandaşların sağlığa erişimindeki engel kaldırılmış ve hekim hasta buluşması sağlanmıştır. Özellikli hizmetler sadece metropol illerde verilen sağlık hizmetleri olmaktan çıkmış ve tüm sağlık bölgelerinde yaygınlaştırılmıştır.

           Sağlık reformu tarzında olan bu gelişmelere ek olarak sağlığın gelişimi konusunda yeni başlıkların eklenmesi ileriye dönük oldukça ümit vericidir.
              Sağlık ve Sosyal Dernekler Federasyonu olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve takdirle karşılıyoruz.
          Yaptığımız çalışmalarda genç nüfusa sahip olmamızın yanı sıra taşıdığımız hızlı yaşlanma riskine karşı alınması gereken önlemlere ve uygulamamız gereken programlara dikkat çektik. Sağlık ve sosyal alanlardaki hizmetlerin etkin ve verimli sunulabilmesi için koordinasyonun önemi ve finansal sürdürülebilirliği vurgulayarak pilot uygulamalar yaptık.
             Ülkemizde son yıllarda verilmeye başlanan evde sağlık, toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri, sağlıklı yaşlanma alanında yapılan projeler ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, kurumsal bakımdan şefkat ve sevgi dolu bakım modellerine geçilmiş olmasını ileriye dönük çok anlamlı adımlar olarak görüyor ve destekliyoruz.
           Tüm bu ve buna benzer güzel uygulamaların yaygınlaşması ve toplumda taban tutması için farkındalık faaliyetleri yapıyor, ulusal ve uluslararası kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek katkı sağlıyor ve bu hizmetlerde ihtiyaç duyulan şefkat ve sevgiyi komşuluk hukukuna dayalı gönül komşularımızla vermeye çalışıyoruz.
              Bu katalog federasyonumuza bağlı derneklerimizin yapmış olduğu faaliyetlerinin bir kısmını sizlerin bilgisine sunmayı amaçlamaktadır.

             Fatih Sultan Mehmet Han’dan günümüze vakıf ve sivil toplum kültür mirasımıza sahip çıkarak; yarınlara sizlerle daha güçlü bir sivil toplum için …

 

 


(SADEFE) Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu

isgam.png
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu