Kongreler

Geçmiş Kongreler

Uluslararası Bütünleşik Sağlık Bakım Kongresi

21-23 Ekim 2015'de Cnr / İstanbul'da Uluslararası Bütünleşik Sağlık Bakım Kongresi düzenlenmiştir.

Ayrıntılar için tıklayınız...

4. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kongresi

02 - 06 Aralık 2015'de Belek / Antalya'da 4.sü düzenlenen Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi.

Ayrıntılar için tıklayınız...

3. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kongresi

18 – 22 Aralık 2013 tarihinde Antalya’da yapılan 3. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresine başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Sendikalar, Üniversiteler, STK’lar, yurt dışında evde sağlık hizmeti veren kuruluşların temsilcileri ile özel sağlık kuruluşları katılmıştır.

Ayrıntılar için tıklayınız...

2. Uluslararası Evde Sağlık Hizmetleri Kongresi

14 – 18 Mart 2012 tarihinde Antalya’da yapılan 2. Uluslararası Evde Sağlık Hizmetleri Kongresi, yurt içi ve yurt dışından 1500 kişiye ev sahipliği yapmıştır. Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, STK’lar ve sağlık çalışanları evde sağlık hizmetlerinde gelinen nokta, yurt içi ve yurt dışı uygulamaları, bakanlıklar arasındaki koordinasyon gibi konularda fikir
paylaşımında bulunmuştur. Din Psikolojisi ve Manevi Bakım konuları da kongrede konuşulan önemli konu başlıklarından olmuştur.

Ayrıntılar için tıklayınız...

1. Ulusalararası Evde Sağlık Hizmetleri Kongresi

8 – 9 Nisan 2011 tarihinde Antalya’da yapılan 1. Uluslararası Evde Sağlık Hizmetleri Kongresi, Sağlık Bakanlığı, STK ve sağlık çalışanlarını bir araya getirmiştir. Sağlık Bakanlığının sağlıkta
dönüşüm programı kapsamında yürütülen evde sağlık hizmetlerinin bugünü, yarını, uygulamadaki sorunlar, yapılacaklar gibi pek çok konu tartışmaya açılmıştır.

Ayrıntılar için tıklayınız...

isgam.png
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu