İnme Hakkında

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu olarak dünyada halen ölüm nedenlerinin başında yer alan ve engelliliğe en sık neden olan inme konusunda 2 İnme Sempozyumu 2016 ve 2017 yıllarında düzenlenmiştir. Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan bu sempozyumlar da, inmenin epidemiyolojisinden inmenin sosyoekonomik yükü, risk faktörleri, erken dönemde uygulanan güncel medikal ve girişimsel tedaviler, bu tedavilerin uygulanması öncesi sonrasındaki tedavi süreçleri ile inme sonrası bakım gibi medikal konuların yanında inmede dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut durum, bakanlığın bakış açısı, yasal düzenlemeler ve Türkiye için inme tedavisinde çözüm önerileri tartışılmıştır.

isgam.png
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu