Müzik Terapi

Müzik Terapi Derneği

 

Müzik Terapi Derneği (MÜZTED) 2014 yılında müzik ve sağlık çalışanları tarafından Ankara’da kurulmuştur. Kurucu ve üyelerinin büyük çoğunluğu akademisyenlerden oluşmaktadır. Dernek; fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlık için güçlü bir araç olarak kabul edilen, bireysel ya da grup psikoterapilerinde terapötik amaçla kullanılan müziğin ve diğer sanatların ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda bulunarak; terapötik amaçlı müzik terapi çalışmalarının ülkemizde sağlık, eğitim, endüstri, sanat, iletişim, sosyal hizmetler gibi uygulama alanlarındaki katkılarını arttırmak; meslek elemanlarının standartlarını yükseltmek ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Ayrıca müzik terapi eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, uygulama ve topluma hizmet faaliyetleri ile kalite bilincinin yerleştirilmesine, yükseköğretim kurumlarında kalitenin geliştirilmesine, ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsal tanınma sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dernek müzik terapi ile ilgili çok sayıda atölye, uluslar arası sempozyum, çalıştay vb. düzenlemektedir. 2015 yılından itibaren Avrupa Müzik Terapi günü kutlamalarına katılmaktadır. Diğer taraftan Müzik Terapi Derneği Avrupa Müzik Terapi Federasyonunda gözlemci üye statüsünde yer almaktadır. Dünya literatüründe müzik terapi alanında önemli kitaplardan ikisi (Müzik Terapiyi Tanımlamak ve Müzik Terapi İlkeleri) dernek üyeleri tarafından Türkçe ‘ye kazandırılmıştır. 

Müzik Terapi Hakkında Röportaj

 

Prof. Dr. Melissa Mercadal-Brotons - Dünya Müzik Terapi Federasyonu (WFMT) Başkanı

 

1- Müzik terapinin geçmişi ve geleceği ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

 

Müzik terapi, yıllar boyu gelişmeye devam etmiş ve hala gelişmeye devam eden bir meslek. Bilimsel araştırmalar her zaman bu mesleğin bir parçası olduysa da, geçmişte bu araştırmaların gösterdiği, müziğin insanların farklı işlevsellik alanları üzerindeki olumlu etkisiydi. Bu günlerde yapılan müzik ve sinirbilim çalışmaları ise müziğin NASIL işe yaradığını anlamamızı sağlıyor, ki bu da mesleğimiz için kritik bir öneme sahip.

 

2- Müzik terapi hangi alanlarda kullanılıyor?

 

Müzik terapi, bağlam, popülasyon ve yaş grubu açısından geniş bir çeşitlilikte kullanılmakta. Prematüre bebeklerden yaşlılara kadar birçok farklı sorunla mücadelede müzik terapiden faydalanılıyor.

 

3- Müzik terapist olmak için nasıl bir eğitimden geçmek gerekmektedir?

 

Bu konuda, adayların profesyonel müzik terapist olabilmek için edinmesi gereken yeterliliklerden söz edebiliriz. Bu yeterlilikler üç ana alanı kapsar: Müzik, sosyal bilimler ve müzik terapi. Bazı ülkelerde müzik terapistliğe giriş seviyesi lisans, bazı ülkelerde ise yüksek lisanstır.

 

4- "Müzik terapi" ve "sağlık alanında müzik" arasındaki fark nedir?

 

Bir uygulamanın müzik terapi olarak adlandırılabilmesi için bu disiplinde mesleki eğitim almış bir

profesyonel tarafından uygulanması gerekmektedir. Sağlık alanında müzik ise, uygulanması için böyle bir mesleki eğitimi gerektirmeyen ve birçok farklı müzikal etkinliği kapsayan çok geniş bir terimdir.

 

5- Müzik terapide yerel ve geleneksel enstrumanların kullanılması hakkında ne söyleyebilirsiniz?

 

Müzik terapide kullanılan enstruman yelpazesi son derece geniştir. Bazı ülkelerde yerel enstrumanların tek başlarına veya diğer enstrumanlarla beraber kullanıldığını görüyoruz. Müzik terapide katılımcının kültürel altyapısını dikkate almak önemlidir ve bazı ülkelerde geleneksel enstrumanların kullanımı çok faydalı olabilir.

​​Dr. Melissa Mercadal-Brotons, Prof, PhD, MT-BC, SMTAE

 

Özgeçmiş:

Universidad de Barcelona'dan aldığı psikoloji ve Conservatorio Municipal de Barcelona'dan aldığı müzikal lisans derecelerinin ardından The Florida State University'de müzik terapi yüksek lisansını ve University of Oregon'da müzik eğitimi doktorasını tamamladı. 1988-1998 seneleri arasında müzik terapi profesörü olarak çalıştığı ABD Oregon'da bulunan Willamette University'de müzik terapi ve demans konusunda eğitimler verdi, araştırmalar yürüttü ve klinik hizmetinde bulundu.


Şu an Barselona'daki Esmuc (Escola Superior de Música de Catalunya)'ta araştırma ve yüksek lisans programlarının koordinatörlüğünü yürütmekte, aynı zamanda müzik eğitimi bölümünde profesör olarak ve müzik terapi yüksek lisans programının yöneticisi olarak görev yapmaktadır.


Halihazırda Dünya Müzik Terapi Federasyonu (WFMT) başkanlığını ve Avr. Müzik Terapi Konfederasyonu
İspanya delegeliğini sürdürmektedir.


Özellikle demansta müzik terapi konusunda ulusal ve uluslararası pek çok yayını bulunmaktadır.
 

Kitapları:
“Manual de Musicoterapiaen Geriatría y Demencias: Teoría y Práctica”
[Geriatri ve Demansta Müzik Terapi El Kitabı] (Patricia Martí ile beraber) (2008) Ediciones Montsa-Prayma
“Musicoterapia en Medicina: Aplicaciones Prácticas”
[Tıpta Müzik Terapi: Pratik için Uygulamalar](2010)
“Música, Musicoterapia y Discapacidad”
[Müzik, Müzik Terapi ve Engellilik] (2012) Editorial Médica JIMS

Prof Dr Melissa Mercadal Brotons - Evre
muzted_logo (1).jpg
isgam.png
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu