ULUSAL ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI

Trabzon Halk SağlığıMüdürlüğü

 

    Ulusal Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 2-3 Mart 2017 Çalışan sağlığı ve güvenliğinde temel amaç; "Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması, çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası geçirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmanın sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması ve üretimde devamlılığının sağlanmasıdır.

 

    ”Bilindiği üzere işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanları kapsayan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak kademeli olarak yürürlüğe girmiştir.

 

    Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte önemi artan ancak halen uygulamada eksiklikleri olan çalışan sağlığı ve güvenliği konusuna dikkat çekmek amacıyla 2-3 Mart 2017 tarihlerinde İlimizde Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu ve Hasta ve Çalışan Hakları Güvenliği Derneği ortaklığında "Ulusal Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu” düzenlenecektir.

 

    İş sağlığı ve güvenliği alanında mevcut durum, sağlık hizmetlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, küçük işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıkları, göçmen ve göçer çalışanlar ile iş sağlığı güvenliği uygulamalarında göz ardı edilen çalışma alanları başlıklı oturumların düzenleneceği sempozyuma katkı sağlayacaklara şimdiden teşekkür ederken, İş Sağlığı ve Güvenliğinin öneminin giderek artmasını ve sempozyumda ortaya konulacak düşüncelerin ve önerilerin ülkemizde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumunda faydalı olmasını dileriz.

 

    Sempozyum programı kısa süre içerisinde Müdürlüğümüz web sayfasında duyurulacaktır. Sempozyuma katılım ücretsiz olup, katılmak isteyenlerin sempozyum.trbhsm.gov.tr olan katılım formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Tarihin ve doğanın buluşma yeri olan Trabzon’da görüşmek dileğiyle saygılar sunarım.  

 

 Dr. Köksal HAMZAOĞLU         

Trabzon Halk Sağlığı Müdürü

Ayrıntılı Bilgi İçin

http://www.trbhsm.gov.tr/?p=Duyurular&a=ayrinti&no=961

Ön Kayıt:

http://sempozyum.trbhsm.gov.tr/

isgam.png
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu